Magazín Hokejbal - nyní ke stažení

Magazín hokejbal je čtvrtletník vydávaný firmou Tom-design ve spolupráci s Českomoravským svazem hokejbalu
a zdarma distribuovaný mezi kluby sdružené v ČMSHb. Pravidelně v něm najdete rozhovory, reportáže, problematiku mládeže,
metodiku tréninku, profily klubů, dotazníky a další zajímavosti.

      

Hlavní sponzoři mládežnických týmů: